PERARES

Public Engagement with Research and Research Engagement with Society

Este un proiect european FP7 care s-a desfăşurat în perioada mai 2010 – aprilie 2014.

Din proiect au făcut parte 26 de organizaţii de tip Science Shop de pe lângă universităţi europene din 20 ţări ca Olanda, Franţa, Germania, Belgia, Spania, Grecia, România, Irlanda, Danemarca, Norvegia, Israel, Cipru, Italia, Ungaria, Estonia etc.
Coordonatorul proiectului a fost Rijksuniversiteit Groningen (RUG) din Olanda.

1. Obiectivele Proiectului

Proiectul PERARES a urmărit:

  • să dezvolte activităţi multi-anuale legate de dezbateri bazate pe teme de actualitate, precum nanotehnologiile şi nanomaterialele, consolidând implicarea societăţii civile în cercetarea ştiinţifică;
  • consolidarea interacţiunii între cercetători şi societatea civilă, organizaţii neguvernamentale la nivel regional şi transnaţional/european.

Dezbaterile s-au desfăşurat fie în timpul unor evenimente, fie on-line.

2. Rolul Centrului InterMEDIU din Universitatea Politehnica din Bucureşti în proiect

  • Până în aprilie 2011 s-a lansat website-ul cu titlul “Ştiinţa pentru toţi în întrebări şi răspunsuri” care a fost dedicat lansării unor dezbateri pornind de la întrebările adresate de cei interesaţi; atât membrii centrului InterMEDIU, cât şi cercetători din domeniile de interes care au răspuns la întrebările primite prin intermediul website-ului.
  • În perioada mai 2011 – aprilie 2012 s-a organizat un „Festival de ştiinţă pentru tineret…dar şi părinţi”, care a inclus:
    • implicarea tinerilor cercetători în prezentarea proiectelor ştiinţifice bazate pe întrebările primite;
    • implicarea unităţilor de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii neguvernamentale în crearea şi prezentarea de machete şi experimente;
    • implicarea unor agenţi economici în prezentarea produselor şi tehnologiilor lor la un nivel de înţelegere specifică copiiilor.

3. Rezultatele proiectului şi intervenţiei societăţii civile

Am dorit ca prin acest proiect să lansăm dezbateri pe teme ştiinţifice, să aflăm opiniile dumneavoastră despre subiecte de actualitate, să aflăm împreună de la experţi explicaţii şi răspunsuri ştiinţifice la întrebările cu care ne confruntăm continuu.

La nivelul întregului proiect, problemele ridicate de societatea civilă vor sta la baza elaborării unor teme de cercetare care vor fi lansate în cadrul programelor europene de cercetare.

Oare este necesară dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice? Citândul pe geometrul englez William Klingdon CLIFFORD (1845 – 1879), „gândirea ştiinţifică” nu este nici un acompaniament, nici condiţie de progres uman, ci este progresul însuşi”. Programul de Evaluare Internaţională a Elevilor (decembrie 2010) a plasat România pe locul 49 din cele 65 ţări evaluate, rezultate slabe înregistrându-se la toate domeniile evaluate, inclusiv matematică şi cunoştinţe ştiinţifice. Se ştie că educaţia ştiinţifică înseamnă şi învăţare prin observare şi experiment, nu numai memorare. Totuşi o educaţie ştiinţifică nu asigură dobândirea unei gândiri ştiinţifice. „Festivalul de ştiinţă” va reprezenta o încercare de a stimula interesul tinerilor, şi nu numai, pentru înţelegerea şi interpretarea fenomenelor prin intermediul experimentelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *